Perjalanan meridian San Ciao dimulai dari jari manis tangan, naik ke punggung tangan, terus mencapai bahu, tulang selangka dan bercabang menjadi dua. Sebuah cabang ke leher melewati belakang telinga, pipi dan berakhir di ujung alis luar. Sedangkan yang lainnya melintasi dada sampai Jantung, terus menembus tiga ruang badan.

Jumalah Titik : 23 pasang

Pasangan Organ : Pericardium

Elemen : Api

Panca Indra : Lidah

Jam Organ : 21.00 – 23.00

Titik Mu : Cv5 (Se Men)

Titik Su : Bl22 (San Ciao Su)

Indikasi Umum Meridian San Ciao :

 • Mengatasi gangguan cairan

 • Mengatasi gangguan suhu badan

 • Mengatasi gangguan mata, telinga, kepala dan leher

 • Mengatasi gangguan tangan

Kelainan meridian San Ciao :

 • Telinga berbunyi, tenggorokan kering dan nyeri

 • Sudut mata nyeri, nyeri sepanjang jalur meridiaan dan sulit digerakkan.

Titik-titik Meridian Sao Yang Tangan San Ciao

1)       SJ1          : Guanchong / Kuan Cung

 • Titik Cin

 • Sifat : dapat menghilangkan panas pada organ dalam

2)      SJ2         : Yemen / Yin Meng

 • Titik yung

 • Sifat : Menurunkan panas

3)      SJ3         : Zhongzhu / Cung Cu

 • Titik Su dan Tonifikasi

 • Sifat : Menghilangkan panas dan melancarkan Ci meridian

4)      SJ4         : Yangchi / Yang Ce

 • Titik Yen

 • Indikasi : untuk penyakit kelainan dalam kandungan

5)      SJ5         : Waiguan / Wai Kuan

 • Titik Luo

 • Titik induk meridian Istimewa Yang Wei

6)      SJ6         : Zhigou / Ce Keu

 • Titik Jauh Tangan, utk letak penyakit di pinggang dan di iga.

 • Sifat : Menghilangkan panas pada San Ciao

7)      SJ7         :  Huizhong / Hui Cung

 • Titik Xi

8)      SJ8         : Sanyangluo / San Yang Luo

 • Titik pertemuan tiga Meridian Tangan

9)      SJ9         : Sidu / Se Tu

10)   SJ10       :Tianjing / Tien Cing

 • Titik He dan Sedasi

 • Istimewa untuk gangguan ingatan

11)     SJ11        : Qinlengyuan / Cing Leng yen

12)    SJ12       : Xiaoluo / Siao Lo

13)    SJ13       : Naohui / Nao Hui

14)   SJ14       : Jianliao / Cien Liao

15)    SJ15       : Tianliao / Tien Liao

16)   SJ16       : Tianyou / Tien I

17)    SJ17       : Yifeng / I Fung

 • Titik pertemuan meridian San Ciao dengan Kandung Empedu

18)   SJ18       : Chimai / Ce Mai

19)   SJ19       : Luxin / Li Si

20)  SJ20      : Jiaosun / Ciao Sun

 • Titik pertemuan meridian San Ciao dengan Kandung Empedu

21)    SJ21       : Ermen / El Men

22)   SJ23       :Erhealio / Ho Liao

23)   SJ23       : Sizhukong / Ce Cung Kung / Se Cu Kung

sumber bacaan :
Ilmu Akupunktur RSCM
Pudji Hartanto, Seri Belajar Mandiri Terapi Holistik
Sim Kie Ji, Dasar Teori Akupunktur
Advertisements